GEGEN JAYS… gegen the 'New World Order'

Temat: Kobiety w religiach.
...jeden werset Koranu, w którym zezwala się mężowi na stosowanie kary cielesnej, aczkolwiek – co jest ogromnie ważne – tylko w przypadku takich zachowań, które mogą wywołać nushuz, czyli rebelię. Chodzi o aroganckie zachowanie żony wobec męża lub permanentną odmowę współżycia małżeńskiego (nie zaś wyjątkową – spowodowaną złym samopoczuciem żony). http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=12 Kobieta w Judaiźmie
Źródło: feminimystique.fora.pl/a/a,308.html